Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa zakładu produkcji tłuszczów zwierzęcych o magazyn zbiorników-pojemników na tłuszcze, kotłownię gazową, silosy na tłuszcze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa zakładu produkcji tłuszczów zwierzęcych o magazyn zbiorników-pojemników na tłuszcze, kotłownię gazową, silosy na tłuszcze.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 17.05.2011 r. WRG.6220.1.2011

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Pępowo na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 17.05.2011 r. na wniosek Firmy Produkcyjno-Handlowej „AGI” Sebastian Koncewicz, Krzekotowice 41, 63-830 Pępowo wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie zakładu produkcji tłuszczów zwierzęcych wszystkich magazyn zbiorników-pojemników na tłuszcze, kotłownię gazową, silosy na tłuszcze zlokalizowanego na dz. Nr 13/7,13/24, 13/25, 13/19, 13/21 obręb Krzekotowice, gm. Pępowo. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Pępowo

/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-05-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie