Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Budowa przyłącza gazowego wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową, na części działek o nr ewid.: 13/19,13/21,13/29 oraz na działce o nr ewid.: 13/7 obręb Krzekotowice

Budowa przyłącza gazowego wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową, na części działek o nr ewid.: 13/19,13/21,13/29 oraz na działce o nr ewid.: 13/7 obręb Krzekotowice

Numer dokumentu: WRG.6733.2.2011
Rok (4 cyfry): 2011

Pępowo, 12.04.2011 r.

WRG.6733.2.2011


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pępowo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80, poz 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2000 r Nr 49, poz. 509 z późn. zmianami)

zawiadamiam

,że w dniu 30.03.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, Rejon Dystrybucji Gazu Leszno, ul. Przemysłowa 12, 64-100 Leszno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie przyłącza PE 80 SDR 11 Dz 63 105,0 m, Stacja redukcyjno-pomiarowa Q=250 m3/h na terenie działek ew. nr 13/7, 13/29,13/19,13/21 obręb Krzekotowice.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą w Urzędzie Gminy Pępowo pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-04-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe