Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:zmiana sposobu użytkowania z przebudową wiaty przy kotłowni na pomieszczenia magazynowej na potrzeby szkoły podstawowej.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:zmiana sposobu użytkowania z przebudową wiaty przy kotłowni na pomieszczenia magazynowej na potrzeby szkoły podstawowej.

Numer dokumentu: WRG.6733.1.2011
Rok (4 cyfry): 2011

Pępowo, 15.03.2011 r.

WRG.6733.1.2011


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pępowo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80, poz 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2000 r Nr 49, poz. 509 z późn. zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 10.03.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Firmy ESBUD sp.c. Elżbieta Kowalczuk, Sebastian Dubicki, ul. Lipowa 12, 63-900 Rawicz, działającej w imieniu Gminy Pępowo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania z przebudową wiaty przy kotłowni na pomieszczenia magazynowe (m.in. sprzętu sportowego) na potrzeby szkoły podstawowej. W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą w Urzędzie Gminy Pępowo pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.


Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe