Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lakiernię na terenie działki ew. nr 161 obręb Ludwinowo.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lakiernię na terenie działki ew. nr 161 obręb Ludwinowo.

Numer dokumentu: 762-1/10/2010/2011
Rok (4 cyfry): 2011

Pępowo, 22.02.2011 r.Znak: 762-1/10/2010/2011

OBWIESZCZENIEWójt Gminy Pępowo na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 22.02.2011 r. na wniosek Pana Damiana Tomaszewskiego, zam. Ludwinowo 62, 63-830 Pępowo wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lakiernię na terenie działki ew. nr 161 obręb Ludwinowo.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe