Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Numer dokumentu: --------
Rok (4 cyfry): 2010

Informacja
o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wójt Gminy Pępowo informuje, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r.Nr.102,poz.651 r.) informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych jak niżej:

1/ Magdalenki– Obręb Krzekotowice - nieruchomość gruntowa-oznaczona numerem działki 82/3 powierzchni 1.14.06 ha, ujawniona w księdze wieczystej Kw nr PO1Y/00023560/0, stanowiąca własność Gminy Pępowo, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym.

2/ Skoraszewice- nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym, położonym w miejscowości Skoraszewice nr.40 ,oznaczona nr. działki 183/5 o pow.2.800 m2 ujawniona w księdze wieczystej Kw nr PO1 Y/00027297/ 3, stanowiąca własność Gminy Pępowo ,przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu następujące lokale:

-Lokal mieszkalny nr.4 (pustostan) o pow.48,26 m2 , do lokalu przynależy strych o pow. 53,60 m2.
-Lokal mieszkalny nr.6 (pustostan) o pow.36,53 m 2 ,do lokalu przynależy strych o pow.53,60 m2.

3/ Skoraszewice- nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym, położonym w miejscowości Skoraszewice nr.40 ,oznaczona nr. działki 183/5 o pow.2.800 m2 ujawniona w księdze wieczystej Kw nr PO1 Y/00027297/ 3, stanowiąca własność Gminy Pępowo, przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców następujące lokale mieszkalne:

- lokal mieszkalny nr.1 o pow.46,74 m2 ,do lokalu przynależy strych o pow. 53,60 m2
- lokal mieszkalny nr.2 o pow.56,07 m2, do lokalu przynależy strych o pow. 64,60 m2
- lokal mieszkalny nr.3 o pow.57,47 m2, do lokalu przynależy strych o pow. 65,14m2
- lokal mieszkalny nr.5 o pow.48,64 m2, do lokalu przynależy strych o pow. 53,60 m2
Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Gminy Pępowo, pok.nr.19, tel: 65-575 89 90.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Cecylia Zielińska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-08-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie