Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji: rozbudowa istniejacego zakładu produkcji tłuszczów zwierzecych o hale w ktorej prowadzona będzie produkcja tłuszczy zwierzecych z przeznaczeniem na karme dla zwierząt w Firmie Produkcyjno-Handlowej "AGI"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji: rozbudowa istniejacego zakładu produkcji tłuszczów zwierzecych o hale w ktorej prowadzona będzie produkcja tłuszczy zwierzecych z przeznaczeniem na karme dla zwierząt w Firmie Produkcyjno-Handlowej "AGI"

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2010

Znak: 762-1/4(7)/2010

OBWIESZCZENIEWójt Gminy Pępowo na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 6.08.2010 r. na wniosek Firmy Produkcyjno-Handlowej „AGI”, Sebastian Koncewicz, Krzekotowice 41, 63-830 Pępowo wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkcji tłuszczów zwierzęcych z przeznaczeniem na karmę dla zwierząt Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2010-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie