Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu postanowienia-budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami na działkach ew. nr 607 i 70/2 obręb Pępowo

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia-budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami na działkach ew. nr 607 i 70/2 obręb Pępowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2010

Pępowo, 30.07.2010 r.Znak:7331-2/3(5)/2010OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z późn. zm.)


zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami na działkach ew. nr 607 i 70/2 obręb Pępowo, dnia 27 lipca 2010 r. wydane zostało przez Starostę Gostyńskiego postanowienie nr ABG.GN.6018-67/10 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla powyższego przedsięwzięcia. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, Strzelec Wielkie 84, 63-820 Piaski.
W siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, (ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo pokój nr 19, w godzinach pracy Urzędu) można się zapoznać z treścią postanowienia, którego doręczenie uważa się dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2010-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie