Strona główna » Dokumenty » Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty » Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu ieszkalnego nr.2,położonego w budynku mieszkalnym nr.3 w Pępowie przy ul.St.Nadstawek wraz z pomieszczeniem przynależnym(garażem)nr.2.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu ieszkalnego nr.2,położonego w budynku mieszkalnym nr.3 w Pępowie przy ul.St.Nadstawek wraz z pomieszczeniem przynależnym(garażem)nr.2.

Data publikacji: 2010-06-30
Termin składania ofert: ------------

Ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym.
Na podstawie art. 37, ust. 1 i art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 )oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Wójt Gminy Pępowo
Ogłasza

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 54,89 m2 oznaczonego numerem 2, położonego na parterze budynku mieszkalnego nr 3 w miejscowości Pępowo, przy ul. St. Nadstawek gm. Pępowo ,wraz z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu w części 250/1000 działki nr.ew.178/18 o pow.0.0307 ha dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr PO1 Y/00030215/9 ,wraz
z pomieszczeniem przynależnym (garażem)nr.2 o pow. użytkowej 21,14 m2, wraz z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu w części 1/4 działki nr.178/25 o pow.0.0831 ha dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr.PO1Y/ 00037997/3 .
Lokal mieszkalny nr.2 jest własnością Gminy Pępowo i nie jest obciążony długami i ciężarami.
Sprzedawany lokal mieszkalny składa się z : 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. użytkowej : 54,89 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi sprzedaż pomieszczenia przynależnego- garażu o pow. użytkowej 21,14 m2, wraz z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu w części 1/4 działki nr.178/25 o pow.0.0831 ha dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr PO1Y/ 00037997/3 .
Lokal wyposażony jest w następujące urządzenia techniczne:
-instalacje energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania-etażowego.
Droga dojazdowa do nieruchomości-lokalu mieszkalnego o nawierzchni asfaltowej.
Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi: 91.500,00 zł
w tym wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie : 85.000,00 zł ,oraz wartość pomieszczenia przynależnego –garażu : 6.500,00 zł
Słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset zł 00/100
Oględziny lokalu będą możliwe w dniu 23 lipca 2010 roku w godz.10-14
Przetarg odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2010 roku o godz.10 00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pępowie.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą do dnia 27 lipca 2010 roku ,wadium w pieniądzu
w wysokości :10.000,00 zł, na konto : Urzędu Gminy Pępowo- nr konta: 15102031210000650200048108, zlokalizowane
w PKO BP O/Gostyń w terminie do dnia 27 lipca 2010 roku, w taki sposób aby w dniu 27 lipca 2010 roku wadium znajdowało się na rachunku Bankowym Gminy Pępowo.
Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 1.000,00 zł. Przetarg w formie ustnej licytacji odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2010 roku, rozpoczęcie o godz.1000 w Sali Urzędu Gminy w Pępowie.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny okazać komisji przetargowej dowód wpłacenia wadium oraz w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego- wypis z Rejestru, właściwe pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym przez Sprzedawcę w zawiadomieniu. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż wciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.
Termin wpłaty ceny nabycia lokalu do dnia zawarcia aktu notarialnego. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości tj. z zawarciem aktu notarialnego i wpisem do Księgi Wieczystej.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pępowo w pokoju nr 19, tel.:65 5736308 wew.123. lub 65 575 89 90 .
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Cecylia Zielińska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe