Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2010

Pępowo, 19.05.2010 r.


Znak: 7331-2/1(7)/2010


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO

w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

Zawiadamiam

o wydaniu decyzji z dnia 19 maja 2010 r. Znak: 7331-2/1(6)/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji: „Oświetlenie uliczne w Gębicach – rozbudowa dz. 153, 127/1 gm. Pępowo woj. Wielkopolskie
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Pępowie, pokój nr 19.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2010-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie