Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa gazociagu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa gazociagu

Numer dokumentu: 7331-2/9/09
Rok (4 cyfry): 2010

Pępowo, 16.03.2010 r.


Znak: 7331-2/9/09


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO

w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

Zawiadamiam

o wydaniu decyzji z dnia 16.03.2009 r. Znak: 7331-2/9/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji: polegającej na Budowie gazociągu śr/c D90PE100 SDR17,6 oraz stacji pomiarowej o przepustowości Q=300 m3/h w obrębie działek nr ew. 94, 120,122/2,116,101/3,101/6, 110 (obręb Pępowo).

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Pępowie, pokój nr 19, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się po upływie 14 dni od dnia publicznego głoszenia (art. 49 k.p.a).


/-/Wójt Gminy Pepowo
Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2010-03-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie