Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Zawiadomienie o wszczeciu postępowania - Oświetlenie uliczne w Gębicach - rozbudowa, działka nr ew. 153, 127/1 gm. Pępowo, woj. Wielkopolskie

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania - Oświetlenie uliczne w Gębicach - rozbudowa, działka nr ew. 153, 127/1 gm. Pępowo, woj. Wielkopolskie

Numer dokumentu: 7331-2/1(1)/2010
Rok (4 cyfry): 2010

                                                                                                                                                      Pępowo, 19.02.2010 r.

Znak: 7331-2/191)/2010


                                                                       OBWIESZCZENIE
                                                                    Wójta Gminy Pępowo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80, poz 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2000 r Nr 49, poz. 509 z późn. zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 17.02.2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Oświetlenie uliczne w Gębicach - rozbudowa, działka nr ew. 153, 127/1 gm. Pępowo, woj. Wielkopolskie.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą w Urzędzie Gminy Pępowo pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                               Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                               /-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2010-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie