Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie gazociągu śr/c D90PE100 SDR17,6 oraz stacji pomiarowej o przepustowości Q=300 m3/h

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie gazociągu śr/c D90PE100 SDR17,6 oraz stacji pomiarowej o przepustowości Q=300 m3/h

Numer dokumentu: 7331-2/9/09
Rok (4 cyfry): 2010

Pępowo, 8.02.2010 r.Znak:7331-2/9/09OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z późn. zm.)


zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie gazociągu śr/c D90PE100 SDR17,6 oraz stacji pomiarowej o przepustowości Q=300 m3/h w obrębie działek nr ew. 94, 120,122/2,116,101/3,101/6, 110 (obręb Pępowo) w dniu 29 stycznia 2010 r. wydane zostało przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie , Pl. Komeńskiego 6, 64-100 Leszno postanowienie nr 62/2010.

W siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, (ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo pokój nr 19, w godzinach pracy Urzędu) można się zapoznać z treścią postanowienia, którego doręczenie uważa się dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2010-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie