Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » IX Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jesteśmy wśród Was”

IX Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jesteśmy wśród Was”

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2009Zapraszamy do udziału
w IX Powiatowym Konkursie Plastycznym
„Jesteśmy wśród Was”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – we współpracy z Urzędem Gminnym Piaski, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piaskach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Piaskach, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” oraz Stowarzyszeniem „Dziecko” - ogłasza IX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy wśród Was”. Konkurs adresowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Gostyńskiego. Celem konkursu jest społeczna integracja niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gostyńskiego poprzez prezentację ich twórczości plastycznej. Konkurs zostanie oficjalnie rozstrzygnięty 20 listopada br. podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, które będą miały miejsce w Piaskach. Zapraszamy do udziału wszystkich niepełnosprawnych. Zarówno technika jak i tematyka prac są dowolne. Prace należy składać w PCPR w Gostyniu do 13 listopada. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie. Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody rzeczowe.
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie PCPR w Gostyniu, na stronie www.gostyn.pcpr.info oraz na stronach internetowych partnerów: Gminy Piaski (www.strona.piaski-wlkp.pl) i Stowarzyszenia „Dziecko” (www.ngo.gostyn.pl).
REGULAMIN
IX POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Jesteśmy wśród Was”

Organizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Urząd Gminy Piaski, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach, Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” oraz Stowarzyszenie „Dziecko”

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby niepełnosprawne (dzieci, młodzież, dorośli) posiadające stopień niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki lub równorzędnie orzeczenie o niepełnosprawności.
2. Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice.
3. Tematyka prac dowolna.
4. Prace będą ocenianie w kategoriach wiekowych:
- dzieci i młodzież do lat 18
- dorośli powyżej 18 roku życia
5. Jury powoływane jest przez PCPR w Gostyniu.
6. Nieprzekraczalny termin składania prac ustala się na dzień 13 listopada 2009 r.
7. Prace należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gostyniu w terminie wyżej podanym wraz podaniem pisemnej informacji zawierającej imię i nazwisko autora, tytuł pracy, wiek autora, stopień niepełnosprawności, adres kontaktowy.
8. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 20 listopada 2009 r.
9. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie
w Domu Strażaka w Piaskach.
10. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział
w konkursie. Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody rzeczowe.
11. Prace należy odebrać w dniu 20 listopada po zakończeniu uroczystości ogłoszenia wyników. Prace nieodebrane w terminie pozostają do dyspozycji organizatorów.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził: Maria Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-10-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie