Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa obory dla jałówek od 1/2 do 1 roku dla planowanej obsady 69 DJP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa obory dla jałówek od 1/2 do 1 roku dla planowanej obsady 69 DJP

Numer dokumentu: 762-1/4/2009
Rok (4 cyfry): 2009

Znak: 762-1/4/2009

OBWIESZCZENIEWójt Gminy Pępowo na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227), zawiadamia że w dniu 4.08.2009 r. na wniosek Stadniny Koni Pępowo Sp. z o.o. z siedziba w Gogolewie, 63 – 840 Krobia wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa obory dla jałówek od ½ do 1 roku dla planowanej obsady 69 DJP na terenie działki nr 13/4 zlokalizowanej w Pepowie. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 13, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2009-08-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie