Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Pępowo - ul. Kobylińska

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Pępowo - ul. Kobylińska

Numer dokumentu: 7331-2/6/2009
Rok (4 cyfry): 2009

Pępowo, 4.06.2009 r.


Znak: 7331-2/6/2009


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO

w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

Zawiadamiam

o wydaniu decyzji z dnia 6 czerwca 2009 r. Znak: 7331-2/6/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Pępowo ul. Kobylińska na działkach ew. nr 116, 121/7, 121/6, 121/5, 121/4 obręb Pępowo.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Pępowie, pokój nr 19.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2009-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie