Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zproszenie

Zproszenie

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2009

Z A P R O S Z E N I E


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Forum Organizacji Pozarządowych i niecodziennym warsztacie, którego tematyka dotyczyć będzie działalności na rzecz rozwoju Państwa miejscowości
i angażowania mieszkańców do wspólnego działania (czwartek, 2 lipca br., Zespół Szkół w Szelejewie).

Takie spotkanie odbędzie się w powiecie gostyńskim po raz pierwszy, poprowadzi je wybitny specjlalista z dziedziny rozwoju lokalnego i angażowania społeczności - dr Wacław Idziak. Liczba miejsc jest ograniczona (przyjmiemy tylko 30 osób), dlatego zaproszenie to kierujemy właśnie do Państwa - liderów lokalnej społeczności. To od Państwa działania, podejmowanych inicjatyw i metod ich realizacji zależy w dużej mierze rozwój miejscowości. To również na Państwa barkach spoczywa również odpowiedzialność za realizowane przedsięwzięcia, ich odbiór społeczny i aktywne uczestnicwo mieszkańców. Dlatego chcemy Państwa wzmacniać, zwiększąć motywację do działania oraz podnosić Państwa kompetencje w tym zakresie.

Warsztaty trwać będą cały dzień (ale możemy zagwarantować, że dzięki interaktywnym metodom prowadzenia zajęć nie będą nudne ani męczące).

Zaproszenie kierujemy do: społeczników, sołtysów, radnych, pań z kół gospodyń wiejskich, przedstawicieli OSP, organizacji pozarządowych, parafii, kółek zainteresować drużyn harcerskich, animatorów kultury, nauczycili i wszystkich innych, którzy aktywnie działąją albo chcą rozpocząć działanie na rzecz swojej miejscowości.

Spotkanie zakończy wspólna zabawa przy grillu w niezwykłym miejscu: na Żgalinach
w Szelejewie. Zgłoszenia nożna przesłać na adres miejscemoje@interia.eu albo złożyć osobiście w Biurze Promocji Starostwa Powiatowego u p. Ewy Misiaczyk.
Spotkanie organizują wspólnie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Fundacja "Miejsce moje"
z siedzibą w Gostyniu, Gmina Piaski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Rada Sołecka
w Szelejewie oraz Polskiu Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Szelejewo.


Szczegółowy harmonogram spotkania:

Warsztat „Jak angażować społeczność lokalną do wspólnego działania”
Czwartek, 2 lipca, Zespół Szkół w Szelejewie
10.00 - otwarcie i przywitanie zebranych
10.10 - rozpoczęcie warsztatu
13.00 - obiad
13.30 - dalsza część warsztatu
16.30 - poczęstunek kawowy
17.00 - dalsza część warsztatu
20.00 - biesiada przy grillu

Tematyka warsztatu: rola liderów w angażowaniu mieszkańców do wspólnego działania; sposoby i metody angażowania lokalnej społeczności; wykorzystanie dziedzictwa wsi w jej rozwoju; wykorzystanie dziedzictwa wsi w zwiększaniu dochodów jej mieszkańców.
Trener: Dr Wacław Idziak.
Dr Wacław Idziak to wybitny specjalista, mającego w dorobku wiele osiągnięć w zakresie działalności na rzez rozwoju lokalnego, angażowania lokalnej społeczności i pracy z liderami. To jeden z członków prestiżowej Fundacji Innowatorów Społecznych Ashoka, osoba zaangażowana w proces odnowy wsi i alternatywne sposoby poprawy życia na terenach wiejskich, zaangażowana w upowszechnianie nowatorskich rozwiązań, niezwykle potrzebnych w nowej rzeczywistości społeczno – gospodarczej, w którą wkraczamy. Dr Wacław Idziak znany jest m.in. z upowszechniania idei oraz tworzenia wiosek tematycznych w Zachodniopomorskiem, w tym słynnej Wioski Hobbitów.

Organizatorzy zapewniają poczęstunek i materiały do zajęć.

Dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Powiatu Gostyńskiego dla uczestników spotkanie jest bezpłatne.

Uwaga! Osoby, które zapiszą się na zajęcia i z nich nie skorzytają zostaną obciążone kosztami.

Uwaga! Osoby posiadające instrumenty muzyczne prosimy o zabranie ich na zajęcia.


ZGŁOSZENIE NA WARSZTAT „JAK ANGAŻOWAĆ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ”
2 lipca 2009 r. Zespół Szkół w SzelejewieImię i nazwisko: ………………………………………………………………………..
Organizacja, grupa, którą reprezentuję: ………………………………………………...
Adres: ………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się z programem i tematyką zająć i będę w nim uczestniczyć. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa zobowiązuję się pokryć koszty warsztatu w wysokości 130 zł. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu na warsztaty dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia projektu, w tym procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883.PodpisInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził: Maria Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie