Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa drogi powiatowej nr 4907 P Pępowo - gr. powiatu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa drogi powiatowej nr 4907 P Pępowo - gr. powiatu

Numer dokumentu: 7331-2/8/2009
Rok (4 cyfry): 2009

Pępowo, 12.05.2009 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pępowo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80, poz 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późń. zmianami)

zawiadamiam

,że 6.05.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie drogi powiatowej nr 4907 P Pępowo – gr. powiatu. (Działka ew. nr 214, obręb Pępowo).
W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą w Urzędzie Gminy Pępowo pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z wnioskiem, oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.


Wójt Gminy Pępowo
- Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2009-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie