Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II W Pępowie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II W Pępowie

Numer dokumentu: 7331-2/7/2009
Rok (4 cyfry): 2009

Pępowo, 08.05.2009 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pępowo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80, poz 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późń. zmianami)

zawiadamiam

,że 4.05.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek COMPLEX – PROJEKT S.C. I. Wrześniewska i H. Marcinkowska, ul. Marciniaka 7, 64 - 000 Kościan działającej w imieniu Gminy Pępowo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie Hali Sportowej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II W Pępowie na działce ewidencyjnej nr 163/1 – obręb Pępowo.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą w Urzędzie Gminy Pępowo pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z wnioskiem, oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2009-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie