Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Uwaga Konkurs

Uwaga Konkurs

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2009

UWAGA KONKURS
Stowarzyszenie „DZIECKO” ogłasza Konkurs Grantowy
„Działaj lokalnie VI”
Termin składania wniosków upływa 5 maja 2009 r.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społeczności żyło się lepiej.
Informacje dotyczące konkursu na stronie www.dzialajlokalnie.gostyn.pl
Wójt Gminy Pępowo zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne na szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie „Dziecko”.
Szkolenie przeprowadzi koordynator programu „Działaj Lokalnie” w dniu 14 kwietnia 2009 r. godz. 9 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pępowo.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził: Maria Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie