Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » obwieszczenie o wydaniu decyzji O umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Firmy Handlowo - Usługowej "MEDIJ"

obwieszczenie o wydaniu decyzji O umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Firmy Handlowo - Usługowej "MEDIJ"

Numer dokumentu: 2009
Rok (4 cyfry): 7331-2/4(3)/2009

Znak: 7331-2/4(6)/2009


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO

w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

Zawiadamiam

o wydaniu decyzji z dnia 09.03.2009 r. Znak: 7331-2/4(4)/2009 umarzającej postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji: Zasilenie elektroenergetyczne pralni komercyjno – usługowej „ Centrum Pralnicze MEDIJ” –wymiana słupa linii napowietrznej SN 15 kV, linia kablowa SN 15 kV, kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn 15/04 kV na działkach o nr ew. 121/49, 121/50, 121/48 obręb Pępowo.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Pępowie, pokój nr 13.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2009-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie