Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXII/172/2009 Rady Gminy PĘPOWO z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXII/172/2009 Rady Gminy PĘPOWO z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 172
Numer sesji: 22
Rok (4 cyfry): 2009

UCHWAŁA Nr XXII/172/2009
Rady Gminy PĘPOWO
z dnia 16 lutego 2009 r.

w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)

Rada Gminy Pępowo uchwala co następuje:

§ 1

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. budowle znajdujące się na składowiskach odpadów, na czas ich rekultywacji,
2. rekultywowane grunty zajęte pod składowiska odpadów, na czas ich rekultywacji.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr Kazimierz ZarembaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe